U bevindt zich hier: Home > Over Constructiv

Wat doet Constructiv rond sociale voordelen?

De bouwnijverheid is een belangrijke motor van de economie. De 30.000 werkgevers stellen meer dan 170.000 arbeiders tewerk. Dit vertegenwoordigt meer dan 5% van alle loontrekkenden in ons land en met de aanverwante ondernemingen erbij zelfs meer dan 10%.

De bouwsector vervult ook op sociaal vlak een voortrekkersrol. De bouw was één van de eerste om in 1947 reeds een fonds voor bestaanszekerheid op te richten dat als voornaamste doel had om aanvullende werkloosheidsuitkeringen uit te keren bij slecht weer.

Sindsdien is de opdracht van Constructiv aanzienlijk uitgebreid. Vandaag kent het niet alleen voordelen toe aan de actieve arbeiders van de sector maar eveneens aan de gepensioneerden, zieke of invalide bouwvakkers, arbeiders aan het einde van hun loopbaan en in enkele gevallen kunnen ook familieleden een vergoeding van Constructiv krijgen.

Het pakket aan voordelen dat Constructiv toekent wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf waarin de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties zetelen.

De sectorale onderhandelingen leiden tot collectieve arbeidsovereenkomsten die de aard, het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de voordelen vaststellen.