U bevindt zich hier: Home > De bouwvakarbeiders > Inactieve arbeiders > Aanvullende vergoeding bij ziekte/ongeval

Aanvullende vergoeding bij ziekte/ongeval

 Bij ziekte, ongeval of invaliditeit vult de bouwsector de uitkeringen van de sociale zekerheid aan met bijkomende vergoedingen:
  • Aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

    Wanneer ziekte of ongeval een werknemer arbeidsongeschikt maakt voor een periode van meer dan één maand, betaalt de sector een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste dag tot en met de 337ste dag van zijn ongeschiktheid.
  • Vakantiegeld aan invaliden

    Wanneer werknemers langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een ongeval of ziekte, komen ze in aanmerking voor vakantiegeld invaliden.  Constructiv keert deze bijdrage uit om het verlies aan vakantiegeld te compenseren die de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt.
  • Vakantiegeld aan weduwen

    In de marge van aanvullende maatregelen die een arbeidsongeschikte bouwvakker en zijn familie beschermen, situeert zich het vakantiegeld aan weduwen. Het vakantiegeld is een jaarlijkse forfaitaire vergoeding.