U bevindt zich hier: Home > De bouwvakarbeiders > Actieve arbeiders > Rustdagen

Rustdagen

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week.  Dat is evenveel als in de meeste andere bedrijfstakken.  Dit wil echter niet zeggen dat iedere werkweek van een bouwvakker precies achtendertig uur telt. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er veertig uur per week gepresteerd. 

Bouwvakkers krijgen per jaar wel twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen ervoor dat de arbeiders niet langer werken dan wettelijk mag, want de gemiddelde werkweek telt achtendertig uur. Voor deze rustdagen betaalt Constructiv hen een forfaitaire vergoeding. Enkel de arbeiders die op het moment dat de rustdag valt, nog bij een bouwonderneming in dienst zijn, hebben recht op deze vergoeding.

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf bepaalt de datums van de twaalf rustdagen. Het grootste deel van de rustdagen wordt vastgesteld op het einde van het jaar. Op die manier kunnen de bouwvakarbeiders tijdens de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar genieten van een welverdiende vakantie. De resterende rustdagen worden door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf in de loop van het jaar geplaatst.

Tijdens de rustdagen is er een verplichte sluiting van de meeste bouwondernemingen. Enkel in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld klantendienst, mogen de bouwvakarbeiders toch werken tijdens deze dagen. Zij moeten dan wel nadien hun rustdagen opnemen.


Data rustdagen 2015 en 2016

2015

7 april, 8 april, 15 mei, 5 november

Hoofdperiode :
21,22,23, 24, 28,29, 30 en 31 december

2016 OPGELET

Het sectoraal akkoord van 19 november 2015 wijzigt de inhaalrustdagen van 2016.
4 en 5 januari en 22 december worden vervangen door 2, 3 en 4 november.

De nieuwe inhaalrustdagen 2016 zijn de volgende :
29 maart, 30 maart, 6 mei, 31 oktober, 2 november, 3 november en 4 november

Hoofdperiode :
23, 27, 28, 29 en 30 december