U bevindt zich hier: Home > De bouwvakarbeiders

De bouwvakarbeiders

Trouw beloont

Dit idee vormt voor Constructiv de rode draad bij de toekenning van voordelen aan bouwvakkers.

Met de legitimatiekaart beschikken de arbeiders over een bewijs van hun tewerkstelling in de sector. Elke kaart is strikt individueel en geldt voor één dienstjaar, lopende van oktober tot en met september van het volgende jaar. Ze vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkstelde dagen waarop een arbeider actief was in de bouw. Alle werknemers ontvangen de kaart automatisch.

Er zijn 2 types kaarten :

  • de rechthebbende legitimatiekaart is bestemd voor werknemers die voor het referentiejaar een minimum aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen voorleggen.
  • de niet-rechthebbende legitimatiekaart gaat naar arbeiders die niet aan de minimumeisen voldoen. De sector maakt een uitzondering voor jonge en (her-) beginnende werknemers. Ook zij kunnen aanspraak maken op een rechthebbende legitimatiekaart.

Met zijn rechthebbende legitimatiekaarten heeft een bouwvakarbeider recht op extra vergoedingen.